Skip to content
Tin tức

Sáp nhập LEAN TECH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Tin tức

TEAM BUILDING 2019 – NGÀY HỘI LEAN GROUP

Ngày 10/11/2019 vừa qua, Tập đoàn Lean Group đã tổ chức chuyến Team building cho toàn thể nhân sự, Ban Lãnh đạo Tập đoàn cũng